Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao thông vận tải
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thu hổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ
2 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Đường bộ
3 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đường bộ
4 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Đường bộ
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ
6 Cấp đối Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ
9 Cấp giấy chứng nhận đăng, ký biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ
10 Cấp lại chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
11 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
12 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
13 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
14 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ
15 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ
16 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
17 Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
18 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
19 Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Hàng hải
20 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
Hiển thị 1 - 20 of 146 kết quả.
của 8