Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Thông tin và truyền thông
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Báo chí
2 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Xuất bản, In và Phát hành
3 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
4 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
15 Thủ tục Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
16 Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
17 Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
18 Thủ tục thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng 1 tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
20 Thủ tục thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3