Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Thông tin và truyền thông
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Phát hành xuất bản phẩm
2 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Phát hành xuất bản phẩm
3 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Phát hành xuất bản phẩm
4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Phát hành xuất bản phẩm
5 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Lĩnh vực In
6 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực In
7 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực In
8 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực In
9 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản
10 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp Tỉnh Giải quyết tố cáo
11 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
12 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
13 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
14 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
16 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
17 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
20 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Hiển thị 1 - 20 of 52 kết quả.
của 3