Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và đầu tư
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
2 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
3 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
4 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
5 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
7 Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
8 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
9 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
10 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
11 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
12 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Đầu tư tại Việt Nam
13 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
14 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam
16 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
17 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
18 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
19 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
20 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
Hiển thị 1 - 20 of 133 kết quả.
của 7