Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và đầu tư
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
12 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục xử lý đơn Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
15 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
16 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
17 27. Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 27.2 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18 27. Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 27.1 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19 26. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20 25. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 114 kết quả.
của 6