Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và đầu tư
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
4 Thủ tục xử lý đơn Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
5 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
6 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
7 27. Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 27.2 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 27. Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 27.1 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9 26. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 25. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 24. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 23. Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 22. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14 21. Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 20. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16 19. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17 18. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18 17. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19 16. Sáp nhập doanh nghiệp16.3. Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20 16. Sáp nhập doanh nghiệp16.2. Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 104 kết quả.
của 6