Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và đầu tư
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
4 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
12 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
15 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
16 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
17 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
18 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
19 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
Hiển thị 1 - 20 of 137 kết quả.
của 7