Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và đầu tư
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
3 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
4 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
5 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
6 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
8 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
9 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
10 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
11 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
15 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
16 Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
17 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
18 Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
19 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
20 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 139 kết quả.
của 7