Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Công nhận làng nghề truyền thống Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Công nhận làng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 Công nhận nghề truyền thống Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm1 muối nhập khẩu. Diêm nghiệp
5 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi một tỉnh) Lâm nghiệp
6 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Lâm nghiệp
7 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới Thủy sản
8 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản
9 Xác nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
10 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. Thủy sản
11 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản. Thủy sản
12 Cấp giấy phép khai thác thủy sản. Thủy sản
13 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Thủy sản
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán. Thủy sản
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá. Thủy sản
16 Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá. Thủy sản
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu. Thủy sản
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. Thủy sản
19 Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Thủy sản
20 Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Thủy sản
Hiển thị 1 - 20 of 156 kết quả.
của 8