Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp
2 Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Nông thôn mới
3 Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới Nông thôn mới
4 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm trồng trọt (rau, quả, chè, cà phê, điều, tiêu) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 Phê duyệt dự án hoặc phương án cánh đồng lớn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Trồng trọt
17 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
18 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
19 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
20 Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thủy lợi
Hiển thị 1 - 20 of 143 kết quả.
của 8