Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón Lĩnh vực Nông nghiệp
2 Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý Lĩnh vực Nông nghiệp
3 Cấp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
6 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
7 Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
8 Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
10 Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
11 Cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
12 Cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
13 Cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
14 Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
17 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương) Lĩnh vực Nông nghiệp
18 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
19 Cấp giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
20 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 35 kết quả.
của 2