Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
2 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
3 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
5 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản
6 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Thủy sản
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
10 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Thủy sản
11 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản
12 Xóa đăng ký tàu cá Thủy sản
13 Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Thủy lợi
15 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Thủy lợi
16 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Thủy lợi
17 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi
18 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi
19 Công nhận làng nghề truyền thống Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 Công nhận làng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hiển thị 1 - 20 of 157 kết quả.
của 8