Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nội vụ
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại Thi đua - Khen thưởng
12 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
13 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
14 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
15 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - Khen thưởng
16 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
17 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
18 Thủ tục tặng Bằng khen cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
19 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Tôn Giáo
20 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Tôn Giáo
Hiển thị 1 - 20 of 74 kết quả.
của 4