Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nội vụ
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương
2 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại Thi đua - Khen thưởng
3 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình Thi đua - Khen thưởng
4 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
5 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
6 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
7 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - Khen thưởng
8 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
9 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
10 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
11 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
12 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
13 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
14 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
15 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
16 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
17 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
18 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
19 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
20 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 92 kết quả.
của 5