Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nội vụ
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại Thi đua - Khen thưởng
2 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
3 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
4 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
5 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - Khen thưởng
6 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
7 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
8 Thủ tục tặng Bằng khen cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
9 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Tôn Giáo
10 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Tôn Giáo
11 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn Giáo
12 Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP Tôn Giáo
13 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn Giáo
14 Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Tôn Giáo
15 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Tôn Giáo
16 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19, Nghị định 92/2012/NĐ-CP Tôn Giáo
17 Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định 92/2012/NĐ-CP Tôn Giáo
18 Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn Giáo
19 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn Giáo
20 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn Giáo
Hiển thị 1 - 20 of 64 kết quả.
của 4