Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài nguyên - Môi trường
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển Biển và hải đảo
2 Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển Biển và hải đảo
3 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Biển và hải đảo
4 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Biển và hải đảo
5 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Biển và hải đảo
6 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
11 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
12 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
16 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đất đai
17 Cung cấp dữ liệu đất đai Đất đai
18 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Đất đai
19 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai
20 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai
Hiển thị 1 - 20 of 119 kết quả.
của 6