Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài nguyên - Môi trường
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp Tỉnh Giải quyết tố cáo
2 Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
3 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản Môi trường
4 Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường
5 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
6 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt Môi trường
7 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
8 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
9 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
10 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạt, bản đồ và thông tin địa lý
11 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạt, bản đồ và thông tin địa lý
12 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạt, bản đồ và thông tin địa lý
13 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn
14 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn
15 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn
16 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
17 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
18 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ Tài nguyên nước
19 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
20 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước
Hiển thị 1 - 20 of 120 kết quả.
của 6