Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Xây Dựng
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng
4 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Kinh doanh bất động sản
5 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Kinh doanh bất động sản
6 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
7 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
8 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
9 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
10 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
11 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Nhà ở
12 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Nhà ở
13 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở
14 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở
15 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở
16 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. Nhà ở
17 Lấy ý kiến của các sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh Phát triển đô thị
18 Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh Phát triển đô thị
19 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phát triển đô thị
20 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia Quy hoạch-Kiến trúc
Hiển thị 1 - 20 of 77 kết quả.
của 4