Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Xây Dựng
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III do lỗi của cơ quan cấp Hoạt động xây dựng
3 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Hoạt động xây dựng
4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) Hoạt động xây dựng
5 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
6 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
7 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
8 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Hoạt động xây dựng
9 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
10 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
11 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Hoạt động xây dựng
12 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
13 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
14 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
15 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
16 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
18 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
19 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
20 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 55 kết quả.
của 3