Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài Chính
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản
2 Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Quản lý công sản
3 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
4 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
5 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
6 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản
7 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản
8 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
11 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
12 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
13 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
15 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
18 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tài chính ngân sách
19 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tài chính ngân sách
20 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Tài chính doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 63 kết quả.
của 4