Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài Chính
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tài chính ngân sách
12 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tài chính ngân sách
13 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Tài chính doanh nghiệp
14 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển Tài chính doanh nghiệp
15 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Tài chính doanh nghiệp
16 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Tài chính doanh nghiệp
17 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Tài chính doanh nghiệp
18 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Tài chính doanh nghiệp
19 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường Tài chính doanh nghiệp
20 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường Tài chính doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 60 kết quả.
của 3