Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài Chính
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. Quản lý công sản
2 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Quản lý công sản
3 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Quản lý công sản
4 Quyết định tiêu hủy tài sản công Quản lý công sản
5 Quyết định thanh lý tài sản công. Quản lý công sản
6 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản
7 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý công sản
8 Quyết định bán tài sản công. Quản lý công sản
9 Quyết định điều chuyển tài sản công. Quản lý công sản
10 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Quản lý công sản
11 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản
12 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư. Quản lý công sản
13 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản
14 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quản lý công sản
15 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Quản lý công sản
16 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
18 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
19 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
20 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
Hiển thị 1 - 20 of 77 kết quả.
của 4