Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công Thương
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
15 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
16 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
19 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Lưu thông hàng hóa
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Lưu thông hàng hóa
Hiển thị 1 - 20 of 146 kết quả.
của 8