Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công Thương
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. Xúc tiến thương mại
2 Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. Xúc tiến thương mại
3 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
4 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
5 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
6 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ
7 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ
8 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ
9 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ
10 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ
11 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ
12 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ
13 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
14 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
15 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
16 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
18 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
19 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
20 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 152 kết quả.
của 8