Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công Thương
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
5 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
9 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Lưu thông hàng hóa
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Lưu thông hàng hóa
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Lưu thông hàng hóa
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Lưu thông hàng hóa
13 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
14 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
17 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Lưu thông hàng hóa
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Lưu thông hàng hóa
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Lưu thông hàng hóa
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Lưu thông hàng hóa
Hiển thị 1 - 20 of 136 kết quả.
của 7