Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công Thương
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
2 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ( có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) Lưu thông hàng hóa
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ( có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) Lưu thông hàng hóa
4 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ( có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) Lưu thông hàng hóa
5 Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Hóa chất
6 Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng
10 Thẩm định và phê duyệt về thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Công nghiệp nặng
11 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện
12 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện
14 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện
15 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Điện
16 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Điện
17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện
18 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện
19 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
20 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
Hiển thị 1 - 20 of 135 kết quả.
của 7