Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động An toàn, vệ sinh lao động
2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng tôn giáo
3 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
4 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
6 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
9 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng tôn giáo
10 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
11 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
12 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
13 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
14 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
15 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
16 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo
18 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
19 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
20 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 281 kết quả.
của 15