Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thông báo tổ chức lễ hội Lễ hội
2 Đăng ký tổ chức lễ hội Lễ hội
3 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp. Thủy lợi
4 Khoán công việc và dịch vụ Lâm nghiệp
5 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn Lâm nghiệp
6 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - Khen thưởng
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
12 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Thi đua - Khen thưởng
13 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
15 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Giáo dục và Đào tạo
17 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giáo dục và Đào tạo
18 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo
19 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
20 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 287 kết quả.
của 15