Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
2 Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
3 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
4 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
5 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội
6 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo
8 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
9 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
10 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo
11 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
12 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
13 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo
14 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục và Đào tạo
15 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
17 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
18 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và Đào tạo
19 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo
20 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 301 kết quả.
của 16