Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
2 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo
3 Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Giáo dục và Đào tạo
4 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giáo dục và Đào tạo
5 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo
6 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
7 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo
8 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
9 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non dân lập Giáo dục và Đào tạo
10 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non công lập Giáo dục và Đào tạo
11 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục và Đào tạo
12 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo
13 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo
14 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
15 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo
17 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
18 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
19 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo
20 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 283 kết quả.
của 15