Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
13 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước
16 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước
17 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
19 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
20 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
Hiển thị 1 - 20 of 279 kết quả.
của 14