Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp tỉnh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
2 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
7 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
8 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
9 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
10 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
11 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
12 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp
13 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Thủy sản
14 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Thủy sản
15 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
16 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
17 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản
18 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản
19 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Thủy sản
20 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Thủy sản
Hiển thị 1 - 20 of 1.890 kết quả.
của 95