Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp tỉnh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
12 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
13 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
14 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
15 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
16 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
17 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
18 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
19 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
20 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 1.559 kết quả.
của 78