Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp tỉnh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
12 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
13 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
14 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
15 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
16 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
18 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
19 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
20 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 1.840 kết quả.
của 92