Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp tỉnh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Ngoại giao
9 Thủ tục Xuất cảnh Công tác lãnh sự
10 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (Theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 3580/QĐ-BNG ngày 17/12/2012 của Bộ Ngoại giao) Công tác lãnh sự
11 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (Theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 3580/QĐ-BNG ngày 17/12/2012 của Bộ Ngoại giao) Công tác lãnh sự
12 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Hoạt động khoa học và Công nghệ
13 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
14 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Bảo hiểm
15 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức
16 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Viên chức
17 Thủ tục xét tuyển viên chức Viên chức
18 Thủ tục thi tuyển viên chức Viên chức
19 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên Công chức
20 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức
Hiển thị 1 - 20 of 1.892 kết quả.
của 95