Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
2 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
4 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
5 Chứng thực di chúc: Chứng thực
6 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực
7 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
8 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
9 Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch
10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
14 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
18 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
19 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
20 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
Hiển thị 1 - 20 of 117 kết quả.
của 6