Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng chống thiên tai
2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai
3 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng chống thiên tai
4 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
5 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
6 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
7 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
9 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
10 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
11 Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo
12 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá hàng năm Văn hóa
14 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
15 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
16 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở
17 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở
18 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
19 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở
20 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
Hiển thị 1 - 20 of 129 kết quả.
của 7