Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
2 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
3 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
5 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
6 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
7 Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo
8 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá hàng năm Văn hóa
10 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
11 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
12 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở
13 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở
14 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
15 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở
16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
18 Thông báo tổ chức lễ hội Lễ hội
19 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). Thủy lợi
20 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng
Hiển thị 1 - 20 of 125 kết quả.
của 7