Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
2 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước
3 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường nhà nước
4 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
5 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
6 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
7 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
9 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
10 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
11 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
12 Chứng thực di chúc: Chứng thực
13 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực
14 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
15 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
18 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
19 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
20 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
Hiển thị 1 - 20 of 121 kết quả.
của 7