Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
11 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
12 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
13 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đấu thầu
14 Mở thầu Đấu thầu
15 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu
16 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Đấu thầu
17 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Đấu thầu
18 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu thầu
19 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Đấu thầu
20 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Đấu thầu
Hiển thị 1 - 20 of 130 kết quả.
của 7