Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
2 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
3 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
4 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
5 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
6 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
7 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
8 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
9 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
10 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
11 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước, tổ chức nước ngoài Báo chí
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
14 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
15 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
16 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục nghề nghiệp
17 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
18 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo
19 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo
20 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo
Hiển thị 1 - 20 of 2.378 kết quả.
của 119