Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
22 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
23 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
24 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
25 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
26 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng tôn giáo
27 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng tôn giáo
28 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
29 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
30 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
31 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
32 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
33 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
34 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
35 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo
36 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
37 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
38 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
39 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
40 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
Hiển thị 21 - 40 of 282 kết quả.
của 15