Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non công lập Giáo dục và Đào tạo
22 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục và Đào tạo
23 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo
24 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo
25 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
26 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo
27 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo
28 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
29 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
30 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo
31 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
32 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
33 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
34 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo
35 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Giáo dục và Đào tạo
36 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo
37 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
38 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
39 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và Đào tạo
40 Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 21 - 40 of 285 kết quả.
của 15