Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
22 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
23 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bảo trợ xã hội
24 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bảo trợ xã hội
25 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
26 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
27 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đấu thầu
28 Mở thầu Đấu thầu
29 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu
30 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Đấu thầu
31 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Đấu thầu
32 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu thầu
33 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Đấu thầu
34 Thủ tục phê duyệt danh sách ngắn Đấu thầu
35 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
36 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Đấu thầu
37 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Đấu thầu
38 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
39 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Đấu thầu
40 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Đấu thầu
Hiển thị 21 - 40 of 279 kết quả.
của 14