Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
121 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
122 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
123 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
124 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
125 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật
126 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật
127 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
128 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
129 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
130 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
131 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường
132 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (khi được UBND cấp huyện ủy quyền). Môi trường
133 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
134 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
135 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
Hiển thị 121 - 135 of 135 kết quả.
của 7