Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng tôn giáo
22 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng tôn giáo
23 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng tôn giáo
24 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng tôn giáo
25 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
26 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
27 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
28 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
29 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
30 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo
31 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
32 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
33 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
34 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
35 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đấu thầu
36 Mở thầu Đấu thầu
37 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu
38 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Đấu thầu
39 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Đấu thầu
40 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu thầu
Hiển thị 21 - 40 of 132 kết quả.
của 7