Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở
22 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở
23 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
24 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở
25 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
26 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
27 Thông báo tổ chức lễ hội Lễ hội
28 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). Thủy lợi
29 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng
30 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng
31 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
32 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
34 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Giáo dục và Đào tạo
35 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
36 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
37 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Môi trường
38 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng tôn giáo
39 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng tôn giáo
40 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng tôn giáo
Hiển thị 21 - 40 of 129 kết quả.
của 7