Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
22 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
23 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
24 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
25 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
26 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
27 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
28 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
29 Chứng thực di chúc: Chứng thực
30 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực
31 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
32 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
33 Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch
34 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
35 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
36 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
37 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
38 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
39 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
40 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
Hiển thị 21 - 40 of 135 kết quả.
của 7