Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
61 Đăng ký nội quy lao động Quản lý lao động
62 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D. Quản lý doanh nghiệp
63 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
64 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
65 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
66 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
67 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
68 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
69 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Môi trường
70 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
71 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
72 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
73 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
74 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
75 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
Hiển thị 61 - 75 of 75 kết quả.
của 4