Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
22 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
23 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
24 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
25 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
26 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
27 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
28 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
29 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam
30 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
31 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
32 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
33 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
34 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
35 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
36 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
38 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư tại Việt Nam
39 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư tại Việt Nam
40 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
Hiển thị 21 - 40 of 66 kết quả.
của 4