Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
22 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
23 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động: Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
24 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
25 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
26 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
27 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
28 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
29 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
30 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
31 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
32 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
33 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
34 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
35 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
36 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
37 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
38 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam
39 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
40 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
Hiển thị 21 - 40 of 75 kết quả.
của 4