Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và Công nghệ
22 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và Công nghệ
23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và Công nghệ
24 Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Hoạt động khoa học và Công nghệ
25 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Hoạt động khoa học và Công nghệ
26 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và Công nghệ
27 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và Công nghệ
28 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Hoạt động khoa học và Công nghệ
29 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động khoa học và Công nghệ
30 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động khoa học và Công nghệ
31 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
32 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
33 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
34 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
35 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
36 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
37 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
38 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
39 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
40 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 21 - 40 of 73 kết quả.
của 4