Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
10 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
11 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
12 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
13 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
15 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
16 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
17 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
18 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
Hiển thị 1 - 20 of 146 kết quả.
của 8