Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
61 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Công chức, viên chức
62 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Công chức, viên chức
63 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức
64 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Công chức, viên chức
65 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
66 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
67 Thủ tục Quỹ tự giải thể Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
68 Thủ tục đổi tên Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
69 Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
70 Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
71 Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
72 Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
73 Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
74 Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
75 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
76 Thủ tục Cho phép hội đặt văn phòng đại diện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
77 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
78 Thủ tục đổi tên Hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
79 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
80 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Hiển thị 61 - 80 of 93 kết quả.
của 5