Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
61 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
62 Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
63 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
64 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
65 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
66 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
67 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
68 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
69 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
70 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
71 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
72 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
73 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
74 Thủ tục Cấp, Cấp lại, Bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
Hiển thị 61 - 74 of 74 kết quả.
của 4