Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1821 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1822 Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1823 Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1824 Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1825 Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1826 Cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1827 Cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1828 Cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1829 Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1830 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1831 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1832 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương) Lĩnh vực Nông nghiệp
1833 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1834 Cấp giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1835 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1836 Chứng nhận thủy sản khai thác Lĩnh vực Thủy sản
1837 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Lĩnh vực Thủy sản
1838 Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Lĩnh vực Thủy sản
1839 Cấp giấy phép khai thác thủy sản Lĩnh vực Thủy sản
1840 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Lĩnh vực Thủy sản
Hiển thị 1.821 - 1.840 of 1.903 kết quả.
của 96