Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1821 Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1822 Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản. Địa chất và Khoáng sản
1823 Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1824 Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1825 Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1826 Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Địa chất và Khoáng sản
1827 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1828 Đóng cửa mỏ khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1829 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1830 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1831 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1832 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
1833 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai
1834 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
1835 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai
1836 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai
1837 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai
1838 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
1839 7. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
1840 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
Hiển thị 1.821 - 1.840 of 2.218 kết quả.
của 111