Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1821 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
1822 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
1823 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
1824 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
1825 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
1826 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
1827 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
1828 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Công nghiệp nặng
1829 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
1830 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Hóa chất
1831 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Hóa chất
1832 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất
1833 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp
1834 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp
1835 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp
1836 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Việt Nam Thương mại quốc tế
1837 Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
1838 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công Xuất nhập khẩu
1839 Cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
1840 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
Hiển thị 1.821 - 1.840 of 2.119 kết quả.
của 106