Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1741 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1742 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1743 Cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1744 Tiếp công dân cấp tỉnh Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
1745 Xử lý đơn thư Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
1746 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
1747 Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
1748 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
1749 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1750 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1751 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1752 Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1753 Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1754 Cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1755 Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1756 Cấp Sổ quản lý sức khỏe (hoặc Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe) cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1757 Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1758 Cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1759 Giám định người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
1760 Giám định tổng hợp Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Hiển thị 1.741 - 1.760 of 2.069 kết quả.
của 104