Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1741 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo
1742 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo
1743 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo
1744 Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo
1745 Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Giáo dục và Đào tạo
1746 Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo
1747 Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện Giáo dục và Đào tạo
1748 Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo
1749 Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo
1750 Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo
1751 Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo
1752 Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
1753 Thủ tục sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
1754 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
1755 Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo
1756 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo
1757 Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Giáo dục và Đào tạo
1758 Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo
1759 Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
1760 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1.741 - 1.760 of 2.161 kết quả.
của 109