Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1741 Cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1742 Cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1743 Cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1744 Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1745 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1746 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1747 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương) Lĩnh vực Nông nghiệp
1748 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1749 Cấp giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Nông nghiệp
1750 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa Lĩnh vực Nông nghiệp
1751 Chứng nhận thủy sản khai thác Lĩnh vực Thủy sản
1752 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Lĩnh vực Thủy sản
1753 Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Lĩnh vực Thủy sản
1754 Cấp giấy phép khai thác thủy sản Lĩnh vực Thủy sản
1755 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Lĩnh vực Thủy sản
1756 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Lĩnh vực Thủy sản
1757 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán Lĩnh vực Thủy sản
1758 Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Lĩnh vực Thủy sản
1759 Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới Lĩnh vực Thủy sản
1760 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Lĩnh vực Thủy sản
Hiển thị 1.741 - 1.760 of 1.835 kết quả.
của 92