Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
22 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
23 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Bồi thường nhà nước
24 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
25 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước
26 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường nhà nước
27 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
28 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
29 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
30 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
31 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
32 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư
33 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư
34 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
35 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
36 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
37 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
38 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
39 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch
40 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
Hiển thị 21 - 40 of 1.862 kết quả.
của 94