Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Tôn Giáo
22 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Tôn Giáo
23 Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn Giáo
24 Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn Giáo
25 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn Giáo
26 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Công chức, viên chức
27 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
28 Thủ tục thi tuyển viên chức Công chức, viên chức
29 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Công chức, viên chức
30 Thủ tục miễn nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố Công chức, viên chức
31 Thủ tục bổ nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố Công chức, viên chức
32 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Công chức, viên chức
33 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Công chức, viên chức
34 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức
35 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Công chức, viên chức
36 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
37 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
38 Thủ tục Quỹ tự giải thể Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
39 Thủ tục đổi tên Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
40 Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Hiển thị 21 - 40 of 1.835 kết quả.
của 92