Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán. Thủy sản
22 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá. Thủy sản
23 Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá. Thủy sản
24 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu. Thủy sản
25 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. Thủy sản
26 Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Thủy sản
27 Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Thủy sản
28 Tên thủ tục hành chính: Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp Thủy sản
29 Tên thủ tục hành chính: Chứng nhận lại sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp. Thủy sản
30 Tên thủ tục hành chính: Chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp. Thủy sản
31 Tên thủ tục hành chính: Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Thủy sản
32 Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu). Thủy sản
33 Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu). Thủy sản
34 Tên thủ tục hành chính: Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm (cấp lần đầu và cấp lại). Thủy sản
35 Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (bao gồm cả giống thủy sản bố mẹ chủ lực nếu được ủy quyền) Thủy sản
36 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
37 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
38 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
39 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
40 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
Hiển thị 21 - 40 of 2.333 kết quả.
của 117