Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
22 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
23 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
24 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
25 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hộ tịch
26 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ tịch
27 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
28 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
29 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
30 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
31 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
32 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
33 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
34 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
35 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
36 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
38 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
39 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
40 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
Hiển thị 21 - 40 of 2.069 kết quả.
của 104