Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2341 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công
2342 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2343 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
2344 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội
2345 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2346 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2347 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Lao động - Tiền lương
2348 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
2349 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
2350 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Việc làm
2351 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng Cho thuê lại lao động
2352 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2353 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2354 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2355 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2356 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
2357 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc làm
2358 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc làm
2359 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm
2360 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
Hiển thị 2.341 - 2.360 of 2.389 kết quả.
của 120