Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2321 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
2322 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý (cấp tỉnh) Trợ giúp pháp lý
2323 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (Chi nhánh trợ giúp pháp lý) Trợ giúp pháp lý
2324 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (Chi nhánh trợ giúp pháp lý) Trợ giúp pháp lý
2325 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý (Chi nhánh trợ giúp pháp lý) Trợ giúp pháp lý
2326 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2327 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2328 Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2329 Thủ tục cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2330 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2331 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2332 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV). Năng lượng
2333 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đầu tư xây dựng cơ bản
Hiển thị 2.321 - 2.333 of 2.333 kết quả.
của 117