Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2301 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm
2302 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
2303 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
2304 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2305 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2306 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2307 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2308 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước
2309 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động ngoài nước
2310 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở An toàn lao động
2311 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc An toàn lao động
2312 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). An toàn lao động
2313 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm An toàn lao động
2314 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát Hoạt động khoa học và Công nghệ
2315 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
2316 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
2317 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
2318 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
2319 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
2320 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
Hiển thị 2.301 - 2.320 of 2.351 kết quả.
của 118