Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2281 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc làm
2282 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm
2283 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
2284 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
2285 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2286 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2287 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2288 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2289 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước
2290 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động ngoài nước
2291 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). An toàn lao động
2292 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát Hoạt động khoa học và Công nghệ
2293 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
2294 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
2295 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
2296 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
2297 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
2298 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất
2299 Cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
2300 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Bảo vệ người tiêu dùng
Hiển thị 2.281 - 2.300 of 2.311 kết quả.
của 116