Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2201 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2202 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2203 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2204 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2205 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
2206 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
2207 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
2208 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
2209 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc làm
2210 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc làm
2211 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm
2212 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
2213 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
2214 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2215 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2216 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2217 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2218 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước
2219 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động ngoài nước
2220 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở An toàn lao động
Hiển thị 2.201 - 2.220 of 2.263 kết quả.
của 114