Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2201 Cấp lại thẻ an toàn điện Điện
2202 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện
2203 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện
2204 Thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong Giấy đăng ký hoạt động Trọng tài thương mại
2205 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
2206 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp
2207 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp
2208 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
2209 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý (cấp tỉnh) Trợ giúp pháp lý
2210 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (Chi nhánh trợ giúp pháp lý) Trợ giúp pháp lý
2211 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (Chi nhánh trợ giúp pháp lý) Trợ giúp pháp lý
2212 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý (Chi nhánh trợ giúp pháp lý) Trợ giúp pháp lý
2213 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2214 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2215 Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2216 Thủ tục cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2217 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2218 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2219 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV). Năng lượng
2220 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đầu tư xây dựng cơ bản
Hiển thị 2.201 - 2.220 of 2.220 kết quả.
của 111