Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2201 Giám định vết thương còn sót Người có công
2202 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
2203 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
2204 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
2205 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
2206 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: Người có công
2207 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công
2208 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2209 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
2210 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội
2211 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2212 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2213 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Lao động - Tiền lương
2214 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
2215 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
2216 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Việc làm
2217 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng Cho thuê lại lao động
2218 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2219 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2220 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
Hiển thị 2.201 - 2.220 of 2.278 kết quả.
của 114