Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2141 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2142 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2143 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Lao động - Tiền lương
2144 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
2145 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
2146 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Việc làm
2147 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng Cho thuê lại lao động
2148 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2149 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2150 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2151 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động
2152 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
2153 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
2154 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
2155 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
2156 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc làm
2157 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc làm
2158 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm
2159 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
2160 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
Hiển thị 2.141 - 2.160 of 2.218 kết quả.
của 111