Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2141 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
2142 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
2143 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
2144 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
2145 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
2146 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
2147 Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
2148 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công
2149 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
2150 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
2151 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
2152 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
2153 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2154 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công
2155 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công
2156 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
2157 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
2158 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
2159 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
2160 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
Hiển thị 2.141 - 2.160 of 2.244 kết quả.
của 113