Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2121 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2122 Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2123 Đăng ký hoạt động của thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2000 bản trở lên Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2124 Đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2125 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2126 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2127 Thông báo triển lãm Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2128 Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2129 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2130 Cấp giấy phép phổ biến phim Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2131 Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép) Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2132 Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2133 Thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới 300 triệu đồng) Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2134 Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý Lĩnh vực Nông nghiệp
2135 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý Lĩnh vực Nông nghiệp
2136 Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lại) Lĩnh vực Nông nghiệp
2137 Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu) Lĩnh vực Nông nghiệp
2138 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản Lĩnh vực Nông nghiệp
2139 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đăng ký kiểm tra lại) Lĩnh vực Nông nghiệp
2140 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh Lĩnh vực Nông nghiệp
Hiển thị 2.121 - 2.140 of 2.168 kết quả.
của 109