Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2121 Tiếp công dân cấp tỉnh Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
2122 Xử lý đơn thư Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
2123 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
2124 Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
2125 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
2126 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2127 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2128 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2129 Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2130 Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2131 Cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2132 Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2133 Cấp Sổ quản lý sức khỏe (hoặc Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe) cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2134 Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2135 Cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2136 Giám định người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
2137 Giám định tổng hợp Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
2138 Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
2139 Giám định tai nạn lao động tái phát Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
2140 Giám định để thực hiện chế độ tử tuất Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Hiển thị 2.121 - 2.140 of 2.161 kết quả.
của 109