Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2121 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2122 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2123 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2124 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2125 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2126 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng
2127 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
2128 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
2129 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
2130 Thủ tục Xuất cảnh Lãnh sự
2131 Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
2132 Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
2133 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
2134 Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
2135 Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
2136 Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạynghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
2137 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
2138 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
2139 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
2140 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
Hiển thị 2.121 - 2.140 of 2.258 kết quả.
của 113