Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2101 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
2102 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
2103 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
2104 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
2105 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công
2106 Giám định vết thương còn sót Người có công
2107 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
2108 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
2109 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
2110 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
2111 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: Người có công
2112 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công
2113 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2114 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
2115 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội
2116 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2117 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2118 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Lao động - Tiền lương
2119 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
2120 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
Hiển thị 2.101 - 2.120 of 2.197 kết quả.
của 110