Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2101 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
2102 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
2103 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
2104 Chứng thực di chúc: Chứng thực
2105 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực
2106 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
2107 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
2108 Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch
2109 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
2110 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
2111 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
2112 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
2113 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
2114 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
2115 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
2116 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
2117 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
2118 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
2119 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
2120 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
Hiển thị 2.101 - 2.120 of 2.333 kết quả.
của 117