Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
2101 Cấp giấy phép phổ biến phim Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2102 Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép) Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2103 Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2104 Thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới 300 triệu đồng) Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2105 Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý Lĩnh vực Nông nghiệp
2106 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý Lĩnh vực Nông nghiệp
2107 Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lại) Lĩnh vực Nông nghiệp
2108 Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu) Lĩnh vực Nông nghiệp
2109 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản Lĩnh vực Nông nghiệp
2110 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đăng ký kiểm tra lại) Lĩnh vực Nông nghiệp
2111 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh Lĩnh vực Nông nghiệp
2112 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông Lĩnh vực Nông nghiệp
2113 Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước) Lĩnh vực Nông nghiệp
2114 Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước) Lĩnh vực Nông nghiệp
2115 Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y (Đối với các chứng chỉ hành nghề do Chi cục Thú y cấp) Lĩnh vực Nông nghiệp
2116 Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp
2117 Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp
2118 Cấp chứng chỉ hành nghề Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y Lĩnh vực Nông nghiệp
2119 Cấp chứng chỉ hành nghề Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y Lĩnh vực Nông nghiệp
2120 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Hiển thị 2.101 - 2.120 of 2.122 kết quả.
của 107