Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
2 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
3 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
7 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
8 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
9 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
10 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
11 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
12 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
13 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
14 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
15 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Hoạt động xây dựng
16 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Hoạt động xây dựng
17 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Hoạt động xây dựng
18 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp
19 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Thủy sản
20 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Thủy sản
Hiển thị 1 - 20 of 2.306 kết quả.
của 116