Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài. Xuất bản, In và Phát hành
2 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Xuất bản, In và Phát hành
3 Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in. Xuất bản, In và Phát hành
4 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in. Xuất bản, In và Phát hành
5 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in. Xuất bản, In và Phát hành
6 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Xuất bản, In và Phát hành
7 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Xuất bản, In và Phát hành
8 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Xuất bản, In và Phát hành
9 Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Xuất bản, In và Phát hành
10 Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xuất bản, In và Phát hành
11 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xuất bản, In và Phát hành
12 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xuất bản, In và Phát hành
13 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
14 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng chứng chỉ
15 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo
17 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi Giáo dục và Đào tạo
18 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
19 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở Giáo dục và Đào tạo
20 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 1.546 kết quả.
của 78