Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làmdo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Việc làm
2 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Việc làm
3 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
4 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
5 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
6 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
7 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc làm
8 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc làm
9 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm
10 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
11 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
12 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
13 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
14 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
15 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
16 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước
17 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động ngoài nước
18 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở An toàn lao động
19 Khai báo các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). An toàn lao động
20 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc An toàn lao động
Hiển thị 1 - 20 of 1.169 kết quả.
của 59