Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Địa chất và Khoáng sản
2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
3 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Tài nguyên nước
4 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tài nguyên nước
5 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình Địa chất và Khoáng sản
6 Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
7 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Địa chất và Khoáng sản
8 Công nhận làng nghề truyền thống Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Công nhận làng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Công nhận nghề truyền thống Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm1 muối nhập khẩu. Diêm nghiệp
12 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi một tỉnh) Lâm nghiệp
13 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Lâm nghiệp
14 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới Thủy sản
15 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản
16 Xác nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
17 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. Thủy sản
18 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản. Thủy sản
19 Cấp giấy phép khai thác thủy sản. Thủy sản
20 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Thủy sản
Hiển thị 1 - 20 of 2.333 kết quả.
của 117