Tin trong tỉnh
Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10563/UBND-SNV về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC, Báo cáo CCHC hàng năm. Kèm công văn là Đề cương hướng dẫn chi tiết và các Phụ lục.
Đoàn kiểm tra CCHC thông báo lịch kiểm tra CCHC trong tháng 8, 9 năm 2017 (Thông báo số 336) đến các cơ quan, đơn vị và thành viên đoàn kiểm tra được biết và thực hiện. Nội dung tại Thông báo đính kèm.
Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tháng 6, 7 năm 2017
Ngày 30/3/2017, sở Nội vụ ban hành Thông báo số 96/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác CCHC trong tháng 4,5 năm 2017. Nội dung cụ thể được đính kèm file bên dưới
Căn cứ Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ thông báo Lịch kiểm tra tháng 8, 9 năm 2014 như sau:
Năm 2013, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Do đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, công bố, công khai thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chương trình kế hoạch của nhà nước về CCHC, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh và xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2013. Công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả.
Ngày 25 tháng 7 năm 2013 và ngày 15 tháng 8 năm 2013, Sở Nội vụ phối hợp với các huyện, thành phố, Sở ngành tổ chức Hội nghị giao ban Ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ các Sở ngành.