Lịch kiểm tra Cải cách hành chính tháng 9 năm 2019
Ngày 19/8/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 558/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2019

 

 

 

Đơn vị, thời gian kiểm tra:
- Thanh Tra tỉnh: ngày 04/9/2019.
- UBND huyện Xuyên Mộc: ngày 11/9/2019.
- UBND thành phố Vũng Tàu: ngày 18/9/2019.

Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

 

Chi tiết xem tại Thông báo số 558/TB-SNV

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.