Lịch kiểm tra Cải cách hành chính tháng 7, 8 năm 2019
Ngày 08/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 513/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính tháng 7, 8 năm 2019

 

 

Lịch kiểm tra các đơn vị như sau:

- Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh TP. Bà Rịa - ngày 18/7/2019;

- UBND huyện Long Điền: ngày 24/7/2019.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: ngày 31/07/2019.

- Sở Tư pháp: ngày 07/8/2019.

- Sở Văn hóa-Thể thao: ngày  21/8/2019.

 

Chi tiết xem tại Thông báo số 513/TB-SNV

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.