Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 14/5/2019, Sở Nội vụ có Văn bản số 658/SNV-CCHC về lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện và gửi văn bản góp ý về Sở Nội vụ trước ngày 17/5/2019
 

Chi tiết xem tại file đính kèm Văn bản số 658/SNV-CCHC và các tài liệu liên quan

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.