LỊCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5-6 NĂM 2019
Ngày 16/4/2019, Sở Nội vụ có Thông báo số 110/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác CCHC tháng 5, 6 năm 2019

 

Chi tiết xem tại file đính kèm Thông báo số 110/TB-SNV

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.