KẾ HOẠCH THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH NHÂN VIÊN, CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN TỈNH BR-VT 2018
Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh BR-VT ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về tổ chức thi nâng ngạch Công chức từ ngạch Nhân viên, Cán sự lên ngạch Chuyên viên tỉnh BR-VT 2018

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Kế hoạch số 01/KH-UBND

 

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.