Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019 và sơ kết kết quả đào tạo, bồi dưỡng 03 năm 2016-2018
Ngày 25/9/2018, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1373/SNV-CCVC về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019 và sơ kết kết quả đào tạo, bồi dưỡng 03 năm 2016-2018

 

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Văn bản 1373/SNV-CCVC

Công văn 3899/BNV-ĐT

Các biểu mẫu đính kèm

Mọi khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể, SĐT: 0254.3 525 018

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.