Kết quả kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính tại UBND Phường 12 - thành phố Vũng Tàu
Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2018, chiều ngày 24/7/2018 Đoàn kiểm tra CCHC đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND Phường 12, thành phố Vũng Tàu.


Nội dung kiểm tra tập trung các công tác như công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm; việc niêm yết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; công tác tiếp công dân. Đồng thời, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến niêm yết công khai các nội dung thu chi ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của UBND Phường.

Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường 12

Qua kiểm tra nhận thấy: năm 2017, kết quả chỉ số cải cách hành chính của đơn vị tăng đều cả về điểm số và thứ hạng. Lãnh đạo UBND Phường đã tổ chức họp chấn chỉnh, đề ra phương hướng khắc phục hạn chế và triển khai thực hiện trong năm 2018 bằng văn bản. Kế hoạch Cải cách hành chính cụ thể hoá phương hướng với phụ lục chi tiết kèm theo và có nội dung, sản phẩm và thời gian giải quyết đầy đủ. Đơn vị đã có văn bản kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động. Công tác tiếp công dân được quan tâm triển khai đúng quy định: kiện toàn tổ tiếp công dân, bố trí phòng tiếp dân, mở sổ tiếp công dân và bố trí cán bộ, công chức tiếp dân. UBND Phường đã cam kết thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đạt 32% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Số lượng cán bộ, công chức của phường bố trí phù hợp theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Phường: có camera quan sát, nhưng hệ thống máy bốc số tự động, màn hình tra cứu TTHC hư hỏng, chưa được sửa chữa. Có niêm yết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại bộ phận một cửa, tuy nhiên chưa cập nhật đầy đủ. Địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính chưa đúng quy định, chưa cập nhật nội dung mới. Thủ tục hành chính chưa thực hiện thống nhất tại một cửa. Phiếu biên nhận hồ sơ không đúng mẫu. Cập nhật hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa chưa đầy đủ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường 12

Ngoài ra, một số nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm còn sao chép chưa bám sát vào thực tế chức năng, nhiệm vụ của phường; kết quả một số phiếu khảo sát hài lòng của người dân cho thấy tồn tại tình trạng hồ sơ trễ hạn, chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần, cần nâng cao trình độ của công chức,…Hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai phát sinh nhiều nhưng đơn vị chưa bố trí đủ số công chức giải quyết. Niêm yết Thủ tục hành chính, đường dây nóng, quy hoạch đất đai, danh sách hộ nghèo, thu chi tài chính chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa đảm bảo trang trọng, khoa học.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị và đề nghị Lãnh đạo UBND phường 12 tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, quán triệt đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của cơ quan việc thực hiện đúng nội quy cơ quan; thực hiện triệt để cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; có kế hoạch sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin; Có giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong cung cấp dịch vụ công; Cập nhật đầy đủ thông tin người dân, tổ chức liên hệ thực hiện thủ tục hành chính vào hồ sơ và vào phần mềm một cửa để theo dõi và tổng hợp. 

Phòng CCHC – Sở Nội vụ

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.