Lịch kiểm tra Cải cách hành chính tháng 8, 9 năm 2018
Ngày 30/7/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 245/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính tháng 8, 9 năm 2018
 

Lịch kiểm tra các đơn vị như sau:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: ngày 03/8/2018.

- UBND huyện Châu Đức: ngày 15/8/2018.

- UBND huyện Đất Đỏ: ngày 29/8/2018 

- UBND thị xã Phú Mỹ: 12/9/2018

- Sở Nội vụ: ngày 19/9/2018.

Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan được kiểm tra.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.