Tài liệu Bộ Chỉ số CCHC của tỉnh BRVT theo Quyết định 2925/QĐ-UBND và văn bản hướng dẫn
Đề nghị các đơn vị, địa phương có ý kiến đóng góp

 

Quyết định 2925/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Văn bản 1384/SNV-CCHC của Sở Nội vụ

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.