Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC, Báo cáo CCHC hàng năm
Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10563/UBND-SNV về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC, Báo cáo CCHC hàng năm. Kèm công văn là Đề cương hướng dẫn chi tiết và các Phụ lục.

Chi tiết xem tại File đính kèm:

- Công văn số 10563/UBND-SNV 

- Các mẫu Đề cương và Phụ lục 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.