Tài liệu cuộc họp sáng ngày 20/9/2017 - Thông qua Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, xã và triển khai dịch vụ công theo yêu cầu củaThủ tướng Chính phủ
Tài liệu tại file đính kèm

Bộ chỉ số

Triển khai dịch vụ công

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.