Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển Công chức hành chính BRVT 2016
Thông báo số 170/TB-UBND ngày 28/04/2017 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển Công chức hành chính BRVT 2016

Thông báo số 170/TB-UBND

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.