Lịch kiểm tra cải cách hành chính tháng 8,9 năm 2014
Căn cứ Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ thông báo Lịch kiểm tra tháng 8, 9 năm 2014 như sau:

Thời gian

Đơn vị kiểm tra

08 giờ ngày 15/8/2014

Sở Nội vụ

08 giờ  ngày  20/8/2014

Sở Giáo dục và Đào tạo

08 giờ ngày 26/8/2014

Chi cục thuế thành phố Bà Rịa

08 giờ ngày 29/8/2014

Chi cục thuế huyện Tân Thành

08 giờ 30 ngày 10/9/2014

UBND xã Bình Trung – Huyện Châu Đức

08 giờ 30 ngày 18/9/2014

UBND xã Suối Rao – Huyện Châu Đức

08 giờ 30 ngày 24/9/2014

UBND xã Sơn Bình – Huyện Châu Đức

 

Nội dung kiểm tra theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2014 (đăng tải trên trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnhhttp://cchc.baria-vungtau.gov.vn). 

 Nội dung chi tiết file đính kèm 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.