Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Những điểm nổi bật về cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trong năm 2018, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục nhận được sự quan tâm của của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành Trung ương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các Sở ngành, địa phương nên công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các nội dung.

 

Trong đó, những điểm nổi bật về cải cách hành chính mà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai và đạt được kết quả tích cực như sau:

   1)Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Để giải đáp thắc mắc của người dân về thủ tục hành chính cũng như tuyên truyền những cách làm hay, những sáng kiến mang lại hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng cho người dân, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/9/2018 về thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018- 2019 với chuyên mục "cải cách hành chính và cuộc sống". Chương trình được thực hiện với hai hình thức đối thoại và tọa đàm, trung bình 01 chương trình trong 01 tháng. Các cơ quan, đơn vị được chọn để lên sóng Đài phát thanh và Truyền hình trước là những đơn vị có nhiều thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh…Đến nay, đã có 08 cơ quan, đơn vị đã thực hiện với sự tham gia của Thủ trưởng đơn vị. Chương trình tuyên truyền CCHC trên sóng Đài Phát thanh và Tuyền hình tỉnh được nhiều người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh thực những vấn đề đang diễn ra ngoài cuộc sống, những bức xúc, khó khăn của người dân khi liên hệ thực hiện thủ tục hành chính và sự hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong giải quyết thủ hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời thông tin, tuyên truyền những cách làm mới của tỉnh  nhằm cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ và sự quan tâm phối hợp của người dân, doanh nghiệp để cùng chung tay thực hiện CCHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Theo đó, nhiều nội dung được đưa ra trong kế hoạch, như: Tổ chức hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh; Xây dựng bài viết về tình hình CCHC của tỉnh trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu định kỳ hàng tuần; Xây dựng Mục tin CCHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lồng ghép tuyên truyền CCHC trên các Phiếu biên nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các cấp, trên ứng dụng Zalo…

2) Ban hành Chỉ thị thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018:  

Nhằm tạo nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật; Nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai Mô hình "3 Đúng: Đúng luật - Đúng quy trình- Đúng Nội quy, Quy chế " tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh; CBCCVC các cấp, các ngành phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Kết quả thực hiện năm kỷ cương hành chính cho thấy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ nhân dân của CBCCVC trong các cơ quan hành chính.

Bộ phận một cửa xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu

3) Triển khai phần mềm ứng dụng theo dõi, chấm điểm, xếp hạng chỉ số CCHC:

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các Sở, ngành, địa phương từ năm 2013. Để việc theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính đảm bảo khoa học và thuận lợi cho các cơ quan đơn vị trong việc chấm điểm, từ năm 2018, UBND tỉnh đã triển khai phần mềm ứng dụng theo dõi, chấm điểm, xếp hạng chỉ số CCHC tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc đưa vào vận hành phần mềm xác định chỉ số CCHC của tỉnh là một bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC. Bên cạnh tính năng xác định chỉ số CCHC, phần mềm còn hình thành nên kho cơ sở dữ liệu trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giúp việc theo dõi tiến độ công tác CCHC trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, thuận lợi.

4) Cung cấp phần mềm thông tin quy hoạch sử dụng đất trên Internet và điện thoại di động thông minh cho cả nền tảng Androi và IOS. Tên phần mềm: quyhoachbrvt

Năm 2018, UBND tỉnh đứ vào vận hành phần mềm thông tin quy hoạch sử dụng đất trên Internet và điện thoại di động thông minh cho cả nền tảng Androi và IOS. Việc đưa vào ứng dụng phần mềm này sẽ giúp cho người dân, tổ chức dễ dàng tra cứu quy hoạch trên địa bàn tỉnh hoàn toàn miễn phí, không phải mất nhiều thời gian, công sức đến cơ quan nhà nước. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cũng dễ dàng hơn trong việc xử lý các TTHC liên quan, tránh chồng chéo, hạn chế khiếu nại của người dân trong TTHC lĩnh vực đất đai. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghệp và cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC.

5) Thí điểm đầu tư máy Scan phục vụ việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Tổ hỗ trợ thực hiện TTHC:

Hiện nay việc cung ứng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã cung ứng đầy đủ các TTHC theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, người dân, tổ chức khi muốn thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về trang thiết bị công nghệ thông tin và việc sử dụng các trang thiết bị CNTT để thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Vì vậy, người dân vẫn sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND các cấp. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã thực hiện thí điểm đầu tư máy Scan cho 04 UBND cấp xã trên địa bàn huyện Châu Đức để phục vụ việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện TTHC. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 ngay tại địa bàn xã nơi sinh sống, mà không cần phải có trang thiết bị CNTT, có người hướng dẫn, tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian…

6) Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đơn giản hóa thành phần hồ sơ:

      Thực hiện một trong các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, tỉnh đã ban hành danh mục TTHC và thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ 01 đến 10 ngày. bảo đảm 30% thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết trên tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước. Các TTHC sau khi công bố được công khai, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong tìm hiểu, tra cứu. Ngoài ra, thực hiện rà soát thủ tục hành chính, tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ với 23 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

5) Kết quả rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh:

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với lộ trình cụ thể để sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, năm 2018 đã giảm được 02 chi cục. Sáp nhập, hợp nhất phòng chuyên môn thuộc 15 cơ quan hành chính thuộc tỉnh, theo đó đã giảm được 22 Phòng; 08 cơ quan hành chính trực thuộc Sở, theo đó giảm được 13 Phòng; Giải thể 05 Phòng khám đa khoa khu vực thuộc các Trung tâm y tế hoạt động không hiệu quả, sáp nhập 07 Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào Trung tâm y tế cấp huyện; Hợp nhất 04 Trung tâm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp thành 01 đơn vị; Kiện toàn 03 đơn vị sự nghiệp; Giảm 11 trường, đồng thời, thực hiện bố trí giảm số lượng hiệu phó, thực hiện kiêm nhiệm, để giảm số lượng người ở các vị trí hỗ trợ, phục vụ; Chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, tăng dần mức độ tự chủ về tài chính và giảm chi ngân sách, chuyển đổi 03 đơn vị từ loại hình tự đảm bảo một phần chi thành đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, theo đó đã chuyển 1.490 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

                                                         Trần Thị Thanh Trúc – Sở Nội vụ