Thông tin cần biết Thông tin cần biết

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CÁC MÔN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BRVT 2018
Ngày 18/4/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành các Thông báo 22/TB-HĐTD về đề cương ôn thi các môn thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2018

 

 

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Thông báo 22/TB-HĐTD

Đề cương Kiến thức chung_Chuyên viên

Đề cương Kiến thức chung_Cán sự

Đề cương Kiến thức chuyên ngành

Đề cương Ngoại ngữ

Đề cương Tin học

 

Hoặc tải về tất cả file tại Link này